Karate är ursprungligen en speciell stridsmetod och självförsvarssystem

utan vapen med månghundraårig historia.

Karaten är uppbyggd på att använda hela kroppen där

slag, blockeringar och sparkar utgör grunden.

Läs mer  om JKA Karate Association